Nanotransistors for Low-Power Electronics

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Fysiska Institutionen
Bidrag från Vinnova 700 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - december 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-04212

Statistik för sidan