Nanotransistors for Low-Power Electronics

Diarienummer 2008-04212
Koordinator Lunds universitet - Fysiska Institutionen
Bidrag från Vinnova 700 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - december 2009
Status Avslutat