Nanotrådsbaserade högeffektiva solceller för grön elproduktion

Diarienummer
Koordinator Sol Voltaics AB
Bidrag från Vinnova 7 680 448 kronor
Projektets löptid december 2008 - mars 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03434

Statistik för sidan