Nanostructured macro-porous surfaces for enhanced boiling in heat exchangers

Diarienummer 2008-03287
Koordinator Micro Delta T AB
Bidrag från Vinnova 1 200 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - december 2010
Status Avslutat