Nanostructured macro-porous surfaces for enhanced boiling in heat exchangers

Diarienummer
Koordinator Micro Delta T AB
Bidrag från Vinnova 1 200 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - december 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03287

Statistik för sidan