Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Nanoplasmonic Optical Sensor Array for enhancing industrial water purification

Diarienummer
Koordinator INSPLORION AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - maj 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets mål att ta fram en affärsplan anses genomfört. NOSA anses ge bäst värde hos tillverkare och utvecklare av jonbytarkolonner och resinmaterial, samt som ett övervakande system hos slutkund. NOSA kan användas som ett verktyg under utveckling av kolonnernas form och funktion, en kunskap där det finns få/inga konkurrenter i dagsläget.

Resultat och förväntade effekter

På kort sikt har projektet lett till en bättre förståelse av vattenreningsmarknaden och knutna kontakter inom samma område. På längre sikt kommer tekniken att förbättra processrening av vatten, genom att underlätta utvecklingen av dagens och nästa generations vattenreningstekniker. Sensorsystemet som bygger NOSA4Water kan dessutom appliceras på helt andra områden, exempelvis inom ’carbon capture’ (lagring i porösa material) och ’controlled delivery’ (frisättning i porösa material) då den tekniska plattformen är generell.

Upplägg och genomförande

Projektet började med en kartläggning av marknaden för vattenrening, innehållande de mest troliga kommersialiseringsscenarierna av NOSA4Water. Med denna bakgrund togs en affärsplan fram innehållande väg till marknad, IPR-strategi, och fortsatt teknisk utveckling, inklusive en kostnadskalkyl av produkten och värdet på marknaden. Enkla preliminära försök har också genomförts.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 november 2017

Diarienummer 2017-05098

Statistik för sidan