Nanoplasmonic Optical Sensor Array for enhancing industrial water purification

Diarienummer 2017-05098
Koordinator INSPLORION AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - maj 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet syftar till att undersöka och möjliggöra kommersialisering av NOSA4Water, en optisk nanoteknik-baserad sensor som möjliggör mätningar in-situ under olika renings-, kromatografi-, och diffusionsprocesser. Målet är en genomförbarhetsstudie där nyckelaktörer och möjliga samarbetspartners för vidareutveckling av sensorn identifieras, samt att en plan för att nå marknaden tas fram.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas leda till material, kontakter, och beslutsunderlag för att gå vidare med t.ex. inom en SME fas 2 ansökan. Insplorions NOSA4Water förväntas bidraga till effektivare vattenreningsprocesser och därmed kostnads-besparingar och minskad miljöbelastning relaterat till energi- och kemikalieanvändning inom industriell vattenproduktion.

Planerat upplägg och genomförande

Projektets arbetspaket består av tre delar: 1) Kartläggning: Identifiera aktörer på vattenreningsmarknaden samt studera värdekedjan. Sök partners för tillverkning och distribution. 2) Affärs- och finansiell plan: Genomförandeplan inklusive flaskhalsar och möjligheter samt ´Freedom-to-operate´ analys och IPR strategi. 3) Teknikutvecklingsplan: Identifiera hur sensorsystemet kan leva upp till marknadens krav och fylla behovet. Ta fram en kostnadskalkyl för produktion av systemet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.