Nanophotonics/medical technology for point-of-care diagnostics

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för teknisk fysik
Bidrag från Vinnova 1 220 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - oktober 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-02602

Statistik för sidan