Nanophotonics/medical technology for point-of-care diagnostics

Diarienummer 2008-02602
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för teknisk fysik
Bidrag från Vinnova 1 220 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - oktober 2010
Status Avslutat