Nanofibrer för energieffektiva luftfilter

Diarienummer
Koordinator FILTON AKTIEBOLAG - Filton AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid april 2010 - december 2011
Status Avslutat