multimodstunnel

Diarienummer
Koordinator Micvac Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 350 000 kronor
Projektets löptid juni 2008 - februari 2010
Status Avslutat