Multifunktionell kompositstruktur med hjälp av Grafen (MULTIGRAPH)

Diarienummer 2017-02234
Koordinator SAAB Aktiebolag - Aeronautics
Bidrag från Vinnova 846 938 kronor
Projektets löptid maj 2017 - april 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för lättvikt – LIGHTer
Ansökningsomgång Lättvikt med Grafen – ett beviljat projekt

Syfte och mål

Genom att kombinera grafen med kolfiber och epoxi kan nya funktionaliteter så som förbättrad hållfasthet, skadetålighet och ökad ledningsförmåga hos kompositstrukturer i flygfarkoster erhållas. Dessa funktionaliteter leder till en effektivisering av materialet där behovet av bland annat metall för blixtskydd minskar och en potentiell viktbesparing på ca 20% anses därmed möjlig.

Förväntade effekter och resultat

Utkomsten av projektet demonstreras i två applikationer. Tillverkning och dimensionering av dessa sker utifrån de resultat som erhållits via provningar och modelleringar utförda under projektet. Den första demonstratorn tillverkas av Saab och visar på potentialen för användning inom nästa generations passagerarflygplan. För den andra applikationen används andra processer och tillverkningsmetoder och visar istället, via Blackwing, på materialets potential i kommande låg-vikts sportflygplan.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet startar med en gemensam workshop med alla parter. Vid workshopen planeras projektet både tekniskt och administrativt. Projektavstämningar sker sedan månadsvis med alla parter. Saab AB koordinerar arbetet. Projektet är uppdelat i fem arbetspaket (WPA-WPE). Arbetspaketen startar och löper parallellt fram till milstolpe (M2) då WPB (Grafenkaraktärisering) beräknas vara klart. Planering, utveckling, definiering och provning av demonstratorer samt modellering pågår löpande medans prototyptillverkning sker under sista tredjedelen av projektet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.