Multidisciplinary BIO 2009-2013

Diarienummer 2009-04721
Koordinator STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING
Bidrag från Vinnova 12 600 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - december 2013
Status Avslutat