Multiconnectivity

Diarienummer
Koordinator TeliaSonera Aktiebolag - TeliaSonera Sverige AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2006 - maj 2008
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2006-03998

Statistik för sidan