Multi purpose human finder.

Diarienummer 2010-01892
Koordinator Cinside AB
Bidrag från Vinnova 10 000 kronor
Projektets löptid oktober 2010 - november 2010
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2010