Multi-antenna Transmission and Scheduling in IMT-Advanced

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Skolan för elektro- och systemteknik
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2008 - december 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-02509

Statistik för sidan