MotorER och aerodynamik för framtida EFFektiva flygplan (MEREFF)

Diarienummer
Koordinator GKN AEROSPACE SWEDEN AB - Volvo Aero Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 3 700 000 kronor
Projektets löptid juli 2009 - juni 2013
Status Avslutat