Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Mot nästa generation inbyggda system: användning av parallellism och rekonfigurerbarhet

Diarienummer
Koordinator Högskolan i Halmstad
Bidrag från Vinnova 5 721 732 kronor
Projektets löptid december 2015 - augusti 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte och mål med deltagande i projektet uppfylls i stor utsträckning ur både akademiska och industriella partner. Fokus visade sig initialt vara på akademisk forskning, men senare har vi gjort betydande framsteg mot att förverkliga den i industriella fallstudier. Detta resultat är rimligt med hänsyn till betoningen på de deltagande universiteten (Amrita & Halmstad). Detta resulterade också i mer fokus på algoritmiska optimeringar och utvecklingsmetoder och mindre fokus på implementeringsaspekter som programmerbarhet och kraft.

Resultat och förväntade effekter

NGES-projekt har resulterat i en ny flexibel FPGA & ARM-baserad plattform. Eftersom detta är utrustat med många standardgränssnitt (Ethernet, HDMI in / out etc) och möjligheten att ansluta externa signaler (analog och digital) via FMC (Vita-57.1) kan den användas i en mängd olika applikationer. Det har också relativt bra pris / prestanda. De utvecklade metoderna i projektet för att realisera komplexa dataflowapplikationer på inbäddad heterogen hårdvara kommer att bana väg för framtida tillväxt av inbäddade system.

Upplägg och genomförande

Projektet planerade att utforma metoder, verktyg och arkitektoniska lösningar för heterogena inbäddade plattformar. Med denna enorma uppgift kunde vi uppnå en viss framgång med att utforma verktygen och metoderna. Emellertid infördes slutförandet av plattformen för att demonstrera industriella fallstudier svårigheter som ledde till oförutsedda förseningar i tillgängligheten av plattformen för nämnda implementationer. Med hjälp av intensivt engagemang av nyckelmedlemmar från alla hans partners, kunde vi slutföra demonstrationerna till en tillfredsställande nivå.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-04178

Statistik för sidan