Mot nästa generation inbyggda system: användning av parallellism och rekonfigurerbarhet

Diarienummer 2015-04178
Koordinator Högskolan i Halmstad
Bidrag från Vinnova 5 800 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - augusti 2019
Status Pågående
Ansökningsomgång

Syfte och mål

Projektet grundar sig i uppfattningen att det kommer att krävas ny teknik med konfigurerbar hårdvaruarkitektur och mångkärniga processorer för nästa generations inbyggda system i och med den stora variationen av tillämpningar och prestandakrav. Projektet syftar till att utveckla, undersöka och utvärdera avancerade inbyggda datorplattformar för olika tillämpningskrav såsom realtidssvar, låg energiförbrukning och låg kostnad. Vårt fokus är att tillgodose dessa behov genom förenklad programmering och flexibla arkitekturer.

Förväntade effekter och resultat

Projektet ger nya möjligheter att utnyttja heterogena processorsystem för industriella realtidstillämpningar. Projektet kommer att (1) ge ökad prestanda för inbyggda realtidsapplikationer för ett smartare, uppkopplat samhälle och automatiserad design, (2) förse industrin med metoder och verktyg för att kunna möta olika applikationskrav såsom hög prestanda, låg energiförbrukning och låg kostnad, samt (3) minska kostnaderna för utveckling, vilket leder till att inbyggda applikationer snabbare kan nå marknaden något som ligger i linje med vår digitala livsstil.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet syftar till att undersöka potentialen hos nya datorplattformar för inbyggda system med hög prestanda. Strategin stödjs genom att använda tekniker som bygger på kärnan i parallell programexekvering. Vi är intresserade av att utforska hårdvaruplattformar som består av inbyggda mikroprocessorer kopplade till FPGA:er och mångkärniga processorer. Vid utvecklingen av programvarumetodiken ligger vårt fokus på att abstrahera bort lågnivådetaljer om den underliggande arkitekturen,och samtidigt stödja explicita mekanismer för att kunna använda samma programkod.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.