Mot en unik bostadsderivatmarknad i Sverige

Diarienummer
Koordinator Valueguard AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - juli 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-03771

Statistik för sidan