Mot en unik bostadsderivatmarknad i Sverige

Diarienummer 2009-03771
Koordinator Valueguard AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - juli 2010
Status Avslutat