Most Entrepreneurial Scientist of Sweden (MES)

Diarienummer
Koordinator The Technopolicy Network
Bidrag från Vinnova 252 482 kronor
Projektets löptid augusti 2009 - november 2009
Status Avslutat