Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Morot-Innovationsledningssystem

Diarienummer
Koordinator CREARUM AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid februari 2011 - juni 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att verifiera, vidareutveckla och paketera en modell för systematiskt och hållbart innovationsarbete, Morot. Detta har gjorts genom tre pilotprojekt samt forskningssamverkan kring vissa delar i modellen. Vi har nu en modell som kan anpassas till olika typer av organisationer privat och offentligt, tjänste-och tillverkande företag. Detta arbetssätt kommer att gagna vår egen tillväxt och vi har under projektets gång utökat företaget med ytterligare en delägare. Vi har fått de viktiga referensuppdragen och även en ny affär relaterat till detta.

Resultat och förväntade effekter

Vi har vidareutveckla vår metodik tillsammans med kunder och forskare. Vi har expanderat företaget med en ny delägare och fördjupat samarbete med kompletterande kompetenser . Denna modell medför längre uppdrag hos våra kunder. Vi har fått de första viktiga referensuppdragen dessutom inom olika branscher. Vi kan tydliggöra den affärsmässiga nyttan och paketera för olika typer av organisationer. Arbetet kommer fortsätta bla genom att ett Innovationsledarnätverk startas till hösten 2012.

Upplägg och genomförande

Huvudsakligen höll planerat upplägg/modell och vi har vidareutvecklat metodiken efter hand. Avvikelser handlar om att tydliggöra förberedelser innan innovationsarbetet kan startas, det egna arbetet i organisationerna,´hemläxor´ och handledarstöd. ökad komplexitet i modellen beror på att vi uppnådde målet med ha helt olika typer av organisationer som piloter. Stora fördelar med detta är ökad förståelse och kunskap kring vad som krävs för en tydligare paketering kopplat till affärs/verksamhetsnytta. Tidsaspekten för för snäv, det tar längre tid att implementera.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02241

Statistik för sidan