morgondagens betalningssystem för varuautomater och andra obemannade försäljningställen

Diarienummer
Koordinator Bledge AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2009 - april 2010
Status Avslutat