Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Molekylär profilering av humana glomeruli för erhållande av prediktiva data kring njursjukdom

Diarienummer
Koordinator Göteborgs Universitet - Institutionen för medicin
Bidrag från Vinnova 2 035 000 kronor
Projektets löptid januari 2008 - juni 2014
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-01950

Statistik för sidan