Molekylär profilering av humana glomeruli för erhållande av prediktiva data kring njursjukdom

Diarienummer
Koordinator Göteborgs Universitet - Institutionen för medicin
Bidrag från Vinnova 2 035 000 kronor
Projektets löptid januari 2008 - juni 2014
Status Avslutat