Modellering av spårbarhet och riskanalys för säker och hållbar livsmedelsproduktion

Diarienummer
Koordinator SIK - Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB - SIK Lund
Bidrag från Vinnova 1 814 996 kronor
Projektets löptid november 2004 - april 2008
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2004-02310

Statistik för sidan