Modellering av interaktionen mellan charge och infodring i roterande trumkvarnar

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Bidrag från Vinnova 1 558 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - december 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03476

Statistik för sidan