Modeller för transnationella e-finanstjänster.

Diarienummer
Koordinator INTERNATIONELLA HANDELSHÖGSKOLAN I JÖNKÖPING AB - Institutionen för nationalekonomi
Bidrag från Vinnova 3 400 000 kronor
Projektets löptid augusti 2008 - december 2010
Status Avslutat