Modellbaserad reglering av robotstyrd lasersmältning av metalltråd

Diarienummer
Koordinator GKN AEROSPACE SWEDEN AB - Volvo Aero Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 3 200 000 kronor
Projektets löptid juli 2009 - juni 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01330

Statistik för sidan