Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Modellbaserad produktutveckling och monteringsstöd för snickeriprodukter

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - LTU Skellefteå
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - december 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Rumsinskanning: Lämplig skanningsteknologi är identifierad. Mer utvecklingsarbete krävs för att ur det inskannade materialet generera rumsmodeller som kan hanteras av 3D CAD-program. Monteringsstöd: Visionen att skapa ett VR/AR baserat monteringsstöd är överkurs. Däremot behöver man finna metoder för generering av enkla monteringsmanualer som kvalitetssäkrar kommunikation och informationsöverföring mellan konstruktör och montör.

Långsiktiga effekter som förväntas

Utlysningens mål är uppfyllt. I projektet har två viktiga utvecklingsområden identifierats som tillsammans kan generera en kraftig kvalitetssäkring av processen och reduktion av antalet mantimmar som förbrukas i värdekedjan inmätning-konstruktion-produktion-montering av snickeriprodukter av objektskarraktär.

Upplägg och genomförande

AP1. En utvärdering av existerande tekniker för inmätning av lokaler utfördes. Tre tekniker utvaldes för fortsatta tester. AP2. Fallstudie genomfördes och de 3 inmätningstekniker testades parallellt. AP3. Uppmätning, validering och dokumentation utfördes. AP4. VR/AR lösningar som bas för monteringsstöd visade sig vara överkurs.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02034

Statistik för sidan