Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Model Based Systems Engineering as an enabler for management of innovation

Diarienummer
Koordinator Uppsala universitet - Företagsekonomiska institutionen
Bidrag från Vinnova 1 906 690 kronor
Projektets löptid november 2016 - augusti 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har syftat till att utröna effekterna av tillämpning av digitala, modellbaserade verktyg för systemutveckling och förändring vid framtagning och produktion av större komplexa produktsystem. Detta syfte har kunnat uppfyllas genom ett intimt samarbete mellan projektets parter, omfattande empirisk analys samt återkoppling av projektets resultat.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten visar hur alltmer sofistikerade modeller används på Saab och Siemens. I utvecklingsarbete ersätter komplexa och integrerade virtuella systemutvecklingsmodeller fysiskt prototyparbete. Detta bidrar till såväl ökad lösningsmängd och -hastigheter men kan också minska variation när simuleringarna blir allt mer realistiska. I gränssnittet mellan utveckling och produktion visar studien hur modellbaserade digitala verktyg används vid design av nya rutiner. Detta möjliggör förhandlingar mellan delar i organisationen och rekombination av kunskap och rutiner.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i iterationer mellan specifik datainsamling (genom t ex platsbesök, arkivforskning och intervjuer med medarbetare på Saab och Siemens) och två gemensamma workshops. De två organisationerna skiljer sig åt med avseende på implementering av MBSE (Model Based System Engineering) MBD (Model Based Definition). I sitt avslutande skede fokuserade därför projektet på analys och uppföljning genom företagsspecifika workshops, utvärderingar och diskussioner. Dessa analyser har också resulterat i fyra manus som presenterats på konferenser.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-03226

Statistik för sidan