Mode som skapar livskvalitet!

Diarienummer 2017-03647
Koordinator ANATOMIC STUDIOS SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 1 393 549 kronor
Projektets löptid november 2017 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Från analog till digital
Ansökningsomgång FashionTech och MediaTech - från analog till digital

Syfte och mål

Inför en uppskalning för att möta en förväntad efterfrågan avseende 3D-printade proteskosmetiker kommer vi vidareutveckla och optimera mjukvara för att automatisera & förenkla processen från 3D-scan till 3D-print. Målet är att minska den tid vi lägger för att generera varje unik kosmetik och därmed även kostnaden för proteskosmetiken. Med ett förenklat användargränssnitt ovanpå mjukvaran kan användaren själv designa sin kosmetik via hemsida/app och därmed spara oss tid och kostnader. Vår handpåläggning i mjukvaran avseende design vill vi minska från 4 timmar till 30 minuter.

Förväntade effekter och resultat

Med en nyutvecklad mjukvara förändras förutsättningarna för uppskalning och affärsmodellen optimeras ytterliggare. Mjukvaran kommer förkorta ledtid från scan till print och förväntas generera billigare och fler 3D-printade kosmetiker till benprotesanvändare. Med bättre möjligheter att bestämma design digitalt via hemsida/app förbättras även möjligheterna att nå ut globalt till nya geografiska marknader. Med en optimerad mjukvara läggs grund för att bättre kunna fokusera på andra områden i affärsmodellen.

Planerat upplägg och genomförande

I en inledande fas arbetas en detaljerad plan fram tillsammans med Axel Nordin, forskare på LTH. Tillsammans med Axel utarbetas hålltider för projektet. Fas 1 innefattar en behovsanalys samt utvärdering av nuvarande mjukvara. Fas 2 innefattar implementering av uppdaterad alternativt ny mjukvara samt arbete med att lägga ett användargränssnitt över densamma. UX-designers bistår projektparterna i denna fas. I projektets slutfas testas och utvärderas mjukvara och användargränssnitt slutligen inför skarp implementering.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.