Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Mode som skapar livskvalitet!

Diarienummer
Koordinator ANATOMIC STUDIOS SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 1 393 549 kronor
Projektets löptid november 2017 - december 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet var att förbättra och vidareutveckla befintlig designmjukvara samt lägga ett användargränssnitt för bättre upplevelse på vår hemsida vid orderläggning. Med hjälp av den vidareutvecklade mjukvaran behöver vi enbart en bråkdel av tiden vi behövde vid projektstart. Designarbetet har även förenklats och vi hanterar idag betydligt fler order. Vi har börjat hantera första utomskandinaviska beställningar och med utvecklat användargränssnitt på plats som lanseras officiellt till våren (på ny hemsida) är vi jättenöjda med projektet och de mål vi hade satt upp.

Långsiktiga effekter som förväntas

Tiden vi lägger på varje enskild beställning har minskat avsevärt till en bråkdel jämfört med vid projektstart. Tiden kan variera mycket och beror till stor del på protestekniska utmaningar i formgivandet för att produkten ska harmoniera med protesens egenskaper. Vi kan hantera ett större antal beställningar och kan sälja till en större marknad geografiskt.

Upplägg och genomförande

Samarbetet mellan olika projektparter har fungerat väl. Vi formade två arbetspaket för att tydliggöra de olika faserna och kostnaderna involverade. Projektet har emellertid formats till att de olika delarna blivit mer integrerade i varandra och många moment och beslut är beroende av varandra för bästa slutresultat, möjligen mer beroende än vi planerat och även beroende av aktiviteter utanför projektets ramar. Vi är nöjda som helhet och projektet har gett oss värdefull kunskap om framtida planering vid liknande projekt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 25 oktober 2017

Diarienummer 2017-03647

Statistik för sidan