Mobility management, control and routing technology for IMT-Advanced and beyond

Diarienummer 2008-00953
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för signaler och system
Bidrag från Vinnova 4 250 000 kronor
Projektets löptid juli 2008 - december 2011
Status Avslutat