Mobile Parascopes: Portable Augmented Reality Tools for Participatory City Planning

Diarienummer
Koordinator UNSWORN INDUSTRIES AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid maj 2010 - augusti 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00712

Statistik för sidan