Mobil läxhjälp i svenska som andraspråk

Diarienummer
Koordinator Vocab AB
Bidrag från Vinnova 1 490 000 kronor
Projektets löptid augusti 2008 - augusti 2009
Status Avslutat