Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Mobil kitosanbaserad vattenrening

Diarienummer
Koordinator SWEDISH HYDRO SOLUTIONS AB
Bidrag från Vinnova 498 901 kronor
Projektets löptid januari 2016 - mars 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet syftade till att ta fram en affärsmodell, samt att dels i demonstrationsprojekt verifiera reningstekniken under olika förutsättningar, dels utreda andra branschers behov av tekniken samt hur och i vilken mån tekniken kan vidareutvecklas. Målet med projektet var att etablera tekniken på den svenska marknaden. Samtliga mål har uppfyllts och projektet har visat att tekniken har mycket stor potential att bli marknadsförändrande inom såväl bygg- och anläggningsbranschen som för många övriga industrigrenar, även utanför Sveriges gränser.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har visat att vår teknik möter myndighetskrav, såväl vad gäller dag- och länsvatten som de typer av processvatten som behandlats i projektet. Vidare har projektet visat att tekniken är lätt att etablera och drifta, vilket resulterar i betydligt lägre kostnader jämfört med teknik som hittills funnits tillgänglig på marknaden. I och med att tekniken verifierats i detta projekt, har vårt företag och vår teknik fått mycket uppmärksamhet vilket i sin tur lett till nya, kommersiella uppdrag inom såväl bygg- och anläggningsbranschen som industriella projekt.

Upplägg och genomförande

Projektets upplägg var kopplat till vårt företags initiala affärsplan, vilket gav projektet ett för oss tydligt syfte och ett naturligt sätt att driva projektet framåt. Affärsmodellen gav oss en strategi att fokusera på rätt marknader och rätt kunder. I urvalsprocessen från affärsmodellen hittades de kunder där vi kunde genomföra våra demonstrationsprojekt, vilka också gav genomslag utåt till andra potentiella kunder. När tekniken kunde testas i demonstrationsprojekten fanns en naturlig möjlighet till utveckling och förbättring av tekniken.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 29 april 2017

Diarienummer 2015-05493

Statistik för sidan