MOBICOME

Diarienummer
Koordinator Telenor Sverige Aktiebolag - Telenor Sverige AB - Stockholmskontoret
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid april 2009 - maj 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01029

Statistik för sidan