Moberg Derma - utveckling av en ny produkt för utvärtes behandling av nagelsvamp

Diarienummer 2009-03824
Koordinator Moberg Derma AB
Bidrag från Vinnova 4 219 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - februari 2011
Status Avslutat