Moberg Derma - utveckling av en ny produkt för utvärtes behandling av nagelsvamp

Diarienummer
Koordinator Moberg Derma AB
Bidrag från Vinnova 4 219 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - februari 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-03824

Statistik för sidan