MMI avseende den Primära Köruppgiften

Diarienummer
Koordinator SAAB Automobile Aktiebolag - SAAB Automobile AB
Bidrag från Vinnova 6 970 000 kronor
Projektets löptid juni 2003 - juni 2008
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2003-00570

Statistik för sidan