Mjukvara är själen i svensk industri

Diarienummer 2009-04697
Koordinator SICS, Swedish Institute of Computer Science AB - SICS Swedish Institute of Computer Science AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - januari 2011
Status Avslutat