Mjukvara är själen i svensk industri

Diarienummer
Koordinator SICS, Swedish Institute of Computer Science AB - SICS Swedish Institute of Computer Science AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - januari 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04697

Statistik för sidan