Minskat buller från svensk järnvägstrafik

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Kompetenscentrum i järnvägsmekanik
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2006 - december 2012
Status Avslutat

Externa länkar