Minimalt invasiv diagnostik vid allergi, astma och födoämnesöverkänslighet

Diarienummer
Koordinator Phadia AB
Bidrag från Vinnova 9 936 000 kronor
Projektets löptid april 2007 - mars 2012
Status Avslutat