Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Mine of the future - conceptual study

Diarienummer
Koordinator Nordic Rock Tech Centre AB
Bidrag från Vinnova 3 082 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - mars 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Titel

Mine of the future - conceptual study

Idé studien Framtidsgruvan för samman de stora gruvföretagen i Sverige med flera stora, globala leverantörer och akademin, för att utveckla en gemensam vision om framtida gruvverksamhet. Visionen används för att identifiera de viktigaste strategiska problemen som behöver bearbeta och lösas för att även fortsättningsvis vara i världsklass när det gäller produktivitet och i nivå med tillverkande industri i andra sektorer och också för att förmedla en image av branschen som innovativ, intressant och hållbar.

Långsiktiga effekter som förväntas

Studien används för att ta fram en nationell strategisk forsknings- utvecklings- och innovationsagenda 2011 2020. Framtidsgruvan är klassat som ett innovativt projekt och parterna kommer också använda resultaten för planera sina enskilda FoU-programmen och att tänka om hur gruvsektorn framgent kan arbeta. Projektet används också för att stärka inflytande av sektorn både nationellt och internationellt, och inte minst för att attrahera studenter och stimulera beslutsfattare att lära mer om sektorn.

Upplägg och genomförande

Studien behandlar samspelet människa- teknik-organisation- för att finna möjliga lösningar för kostnadseffektivitet, mindre riskfyllda arbetsplatser och minskad miljöpåverkan. Studien fokuserar på möjligheter och begränsningar i en underjordsgruva (gruva verk), men andra delar av värdekedjan beaktas också. Workshops arrangeras för att diskutera idéer och finjustera planeringen och resultat från arbetspaket.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03466

Statistik för sidan