Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 22 februari kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 23 februari kl 8:00.  

MILLFUN

Diarienummer
Koordinator KLINGMILL AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid februari 2019 - juni 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att genomföra en förstudie och ta fram en affärsplan för genomförandet av innovationsprojektet där vi ska demonstrera en banbrytande teknik för framställning av ersättning till fossila bränslen genom malning av stockar till träpulver. Målet med förstudien var att visa på teknisk, ekonomisk samt finansiell genomförbarhet till SME-Instrumentets fas 2 ansökan, Utfallet av förstudien är slutsatsen att Milfun är en lönsam innovativ produkt som kommer generera vinster för kunder, miljön och samhället och att en ansökan till SME-I fas 2 kommer göras.

Resultat och förväntade effekter

Med Millfun förväntas användare nå en avsevärt reducerad energiförbrukning (-75%) vid framställning samt minskad bränslekostnad (-20%) jämfört med traditionell pelletsanvändning. Dessutom förväntas en stor miljöeffekt skapas genom att ersätta fossila bränslen med träpulver tillverkat direkt från stock. Verifiering av effekterna förväntas genomföras i ett kommande demonstrationsprojekt med kunder.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts av teamet i Klingmill med hjälp av externa experter och bestod av ett arbetspaket med följande 5 deluppgifter: tekniskt genomförbarhet, ekonomisk genomförbarhet, IPR, finansiell plan samt affärsplan. Projektet har genomfört i enlighet med plan med förväntade resultat.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 februari 2019

Diarienummer 2019-00088

Statistik för sidan