Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Miljövänlig katalytisk värmare, 4-6kW

Diarienummer
Koordinator ReformTech Sweden AB
Bidrag från Vinnova 2 810 000 kronor
Projektets löptid januari 2011 - december 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har lyckats med målet att utveckla och miljövänlig katalytisk 4-6kW värmare-prototyp och verifiera prestanda med kunder/industripartner. Utsläppsmätningar som verifierats tillssammans med Volvo Personvagnar integrerat i fordon och i deras miljökammare visar på kraftigt sänkta utsläpp jämfört med traditionella bränsledrivna värmare: NOx (

Långsiktiga effekter som förväntas

Utsläppsmålen har uppnåtts med råge och projektet har gjort att ReformTech kunnat knyta fler kunder och industripartner till den vidare kommersialiseringen av värmare-teknologin. Fungerande prototyper finns nu att visa vilket underlättar vidare utvecklingssteg. Baserat på de lyckade projektresultateten rekryterar nu ReformTech ytterligare medarbetare för att snabbt vidareutveckla teknologin mot produkter som skall kunna utgöra en miljövänlig bransch-standard för både fordonsuppvärmning och andra marknader där bränsledrivna värmare efterfrågas.

Upplägg och genomförande

Utvecklingsarbetet har bedrivits av ReformTech med en kontinuerlig dialog med utvecklingspartner på KTH och i industrin (Saab och Volvo personvagnar). Efter genomförda ReformTech-interna tester fortsatte testerna hos VCC. Projektet följde planen med tre större konstruktions-iterationer på helt nya moduler och två konstruktionsiterationer på moduler som testats innan projektets start. Parallellt med utvecklingsarbetet tecknades nya beställningar och samarbetsavtal för den vidare kommersialiseringen av teknologin.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02226

Statistik för sidan