Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Miljökompatibel högtemperatur epoxi

Diarienummer
Koordinator Nexam Chemical AB
Bidrag från Vinnova 722 948 kronor
Projektets löptid november 2010 - december 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Idag används i huvudsak epoxibaserade plaster inom flygindustrin. Speciellt för högtemperaturapplikationer finns endast ett fåtal kommersiellt tillgängliga system. Härdare i dessa hartser är toxisk och kan ej rekommenderas ur arbetsmiljösynpunkt. Materialen har en del ytterligare att önska i form av minskade risker vid transport och hantering. Projektet syftar till att utveckla ett alternativ till de välbeprövade epoxi materialen genom introduktion av ny tvärbindningsteknologi från Nexam.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultat från projektet har varit att visa att det modifierade epoximaterialets/ hartsets klara av de ställda miljö- och hanteringskraven samt att göra en värdering av den processtekniska och mekaniska egenskapsprofilen och att den sammanfaller med kravspecifikationen. Målsättningen har varit att uppnå samma prestanda som det ursprungliga materialet och på så sätt skapa en miljökompatibel version av det existerande och välbeprövade material som är olämpligt ur arbetsmiljösynpunkt vilket också har gjorts.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts enligt följande: 1.Val av material baserat på miljö och process prestanda 2.Miljö analys 3.Process utvärdering 4.Utvärdering av mekaniska egenskaper Utförlig rapport över projektresultat kan erhållas från projektdeltagarna om Vinnova så önskar. Rapportnamn: NFFP 5 Slutrapport Miljökompatibel högtemperatur epoxi 2010-01267

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01267

Statistik för sidan