Miljöinnovation 2009

Diarienummer 2008-04209
Koordinator Region Halland
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - december 2009
Status Avslutat

Externa länkar