Miljö för medföljande cancerdiagnostik

Diarienummer
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för immunologi, genetik och patologi
Bidrag från Vinnova 25 000 000 kronor
Projektets löptid september 2009 - maj 2015
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-00215

Statistik för sidan