Mikrovågsvärmning av surkål

Diarienummer 2009-04917
Koordinator Tistelvind AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid februari 2010 - juni 2010
Status Avslutat