Mikrovågsbaserad Backhaul för Framtida Cellulära Mobilsystem

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för signaler och system
Bidrag från Vinnova 6 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2009 - november 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-02986

Statistik för sidan