Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Mikrovågsbaserad Backhaul för Framtida Cellulära Mobilsystem

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för signaler och system
Bidrag från Vinnova 6 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2009 - november 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-02986

Statistik för sidan