Mikrohybridisering dieselmotor för CO2-reduktion

Diarienummer
Koordinator VOLVO PERSONVAGNAR AKTIEBOLAG - Volvo Personvagnar AB
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid juni 2007 - maj 2008
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-01722

Statistik för sidan