Mikrobiell utvärdering av Pastairs kallpastöriseringsmetod

Diarienummer
Koordinator Pastair AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - juni 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-03149

Statistik för sidan