Mikrobiell utvärdering av Pastairs kallpastöriseringsmetod

Diarienummer 2009-03149
Koordinator Pastair AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - juni 2010
Status Avslutat