MIDIMU Euripides Flextronics-delen

Diarienummer
Koordinator Flextronics International Sweden AB
Bidrag från Vinnova 978 880 kronor
Projektets löptid februari 2011 - april 2015
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01601

Statistik för sidan