MIDIMU Euripides Flextronics-delen

Diarienummer 2010-01601
Koordinator Flextronics International Sweden AB
Bidrag från Vinnova 978 880 kronor
Projektets löptid februari 2011 - april 2015
Status Avslutat