Metodutveckling för prov av bakifrånkollison

Diarienummer
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - Test Site Sweden
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid november 2009 - september 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04528

Statistik för sidan