Metodik för aerodynamisk design och analys av effektiva flygfarkoster

Diarienummer 2009-01346
Koordinator SAAB Aktiebolag - Saab Aerosystems
Bidrag från Vinnova 5 500 000 kronor
Projektets löptid augusti 2009 - juni 2013
Status Avslutat