Metodik för aerodynamisk design och analys av effektiva flygfarkoster

Diarienummer
Koordinator SAAB Aktiebolag - Saab Aerosystems
Bidrag från Vinnova 5 500 000 kronor
Projektets löptid augusti 2009 - juni 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01346

Statistik för sidan