Metodhandbok för Produktionslyftet

Diarienummer 2009-04864
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF Göteborg
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - oktober 2010
Status Avslutat

Syfte och mål

ProjektsammanfattningFör att tillgängliggöra Produktionslyftets arbetssätt och metodik för andra intressenter och aktörer ansöks om medel till en metodhandbok. Det finns inom Produktionslyftet en uppbyggd struktur och en gemensam och tydliggjord metodik som kan komma många andra till nytta. Detta visas inte minst i de utvärderingar av Produktionslyftet som gjorts och de många positiva exemplen bland Produktionslyftsföretagen. Dessa erfarenheter vill vi samla i en metodhandbok i samband med avslutet av Produktionslyftets första tre år.

Externa länkar

http://www.produktionslyftet.se/pressreleaser/metoder_lardomar.pdf

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.