Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Metodhandbok för Produktionslyftet

Diarienummer
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF Göteborg
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - oktober 2010
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

ProjektsammanfattningFör att tillgängliggöra Produktionslyftets arbetssätt och metodik för andra intressenter och aktörer ansöks om medel till en metodhandbok. Det finns inom Produktionslyftet en uppbyggd struktur och en gemensam och tydliggjord metodik som kan komma många andra till nytta. Detta visas inte minst i de utvärderingar av Produktionslyftet som gjorts och de många positiva exemplen bland Produktionslyftsföretagen. Dessa erfarenheter vill vi samla i en metodhandbok i samband med avslutet av Produktionslyftets första tre år.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04864

Statistik för sidan